Шуйский межрайонный центр занятости населения

http://zan.ivanovoobl.ru/komitet/podvedomstvennye-organizatsii/ogku-shuyskiy-mezhrayonnyy-tszn/